گاهی در هنگام عکاسی از کودکان ثبت کردن حتی یک عکس خوب هم ممکن نیست. یادگیری ترفندهای عکاسی از کودکان می‌تواند در گرفتن عکس‌های خوب و بیادماندنی به شما کمک کند. هدف اصلی در عکاسی از کودکان به تصویر کشیدن دنیای واقعی آن‌ها است، پس زیاد به دنبال ژست عکاسی