اگر می خواهید وارد بازار ارز دیجیتال شوید و بیت کوین بخرید باید اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید. چند نکته مهم وجود دارد که بایستی درباره بیتکوین بدانید. روش تعویض پول در بیتکوین با آنچه که بانک های معمولی انجام می‌شود، فرق بسیاری دارد. بنابراین باید پیش