توضیحات متا (Meta Description) در بین متا تگ‌ها، اهمیت زیادی دارد. تگ توضیحات متا خلاصه و چکیده‌ای از محتوای سایت را ارائه می‌کند. این توضیحات در متن به بازدیدکنندگان نشان داده نمی‌شود و تنها برای کمک به درک بهتر موتورهای جستجو به کار می‌رود.پیش‌تر متا دیسکریپشن نقش بسیار مهمی در