اگر نگاهی به زندگی امروزی خود بیاندازیم، می بینیم که ساعات زیادی از روز و شب ما به برنامه‌ها و سایت‌های آنلاین گوناگون اختصاص یافته است. اما همه این پلتفرم ها، فقط ابزاری برای وقت گذراندن نیستند و گاهی می توان از آن ها برای اهداف مهمتر مانند شغل یابی،